Cài Đặt Plugin Smart SEO Hoạt Động Trên Blogspot

Cách Plugin Smart SEO Hoạt Động


Plugin này sẽ đọc mọi từ khóa trên blog, website của bạn. Ví dụ nếu bạn của tôi thêm từ SEO hoặc Blogger vào plugin, sau đó tự động mỗi từ sẽ chuyển thành một liên kết.

Cai Dat Plugin Smart SEO Hoat Dong Tren Blogspot


Hướng Dẫn Thực Hiện


Bước 1: Các bạn hãy vào chỉnh sửa html, tiếp đến hãy thêm đoạn script bên dưới vào trước </body>
<script type="text/javascript">
function smartLink(){
    this.keywdHref = new Object();
    this.add = function(keyword, href){
        if(keyword.substr(0,1) != &quot; &quot;){keyword = &quot; &quot; + keyword;}
        this.keywdHref[keyword] =  href;
    }
    this.createAnchor = function(){
        var objs = document.getElementsByTagName(&quot;div&quot;);
        for(var i=0; i&lt;objs.length; i++){
            var obj = objs[i];
            if(obj.className.indexOf(&quot;post-body&quot;)&gt;-1){
                var content = obj.innerHTML;
                for(var keyword in this.keywdHref){
                    var href = this.keywdHref[keyword];
                    var newstr = content.replace(keyword, &quot;&lt;a href=&#39;&quot;+href+&quot;&#39;&gt;&quot;+keyword+&quot;&lt;/a&gt;&quot;, &quot;gi&quot;);
                    obj.innerHTML = newstr;
                    content = newstr;
                }
            }
        }
    }
    this.startScript = function(){
        var onLoad = window.onload;
        window.onload = function(){
            if(onLoad){onLoad();}
            setTimeout(&quot;f.createAnchor()&quot;, 100);
        }
    }
}
</script>
<script type="text/javascript">
var f = new smartLink();
f.add(&quot;SEO&quot;, &quot;http://www.howktech.com/&quot;);
f.startScript();
</script>
Nếu bạn muốn plugin ở trên chỉ xuất hiện trên các trang bài đăng, vui lòng thêm các thẻ có điều kiện vào trang bài đăng cụ thể Tại Đây
Bước 2:
1. Trong mã ở trên, bạn có thể thêm một từ khóa khác bên dưới nó, ví dụ
f.add(&quot;SEO&quot;, &quot;http://www.howktech.com/&quot;);
f.add(&quot;Template&quot;, &quot;http://www.howktech.com/&quot;);
f.add(&quot;Blogger&quot;, &quot;http://www.howktech.com/&quot;);
2. Bạn cũng có thể thêm từ để in đậm, ví dụ
f.add(&quot;&lt;b&gt;SEO&lt;/b&gt;&quot;, &quot;http://www.howktech.com/&quot;);
Sau các bước như trên bạn đã có thể cho Plugin Smart SEO hoạt động trên Blogspot của mình, hay nói đơn giản hơn là bạn tạo backlink thông minh cho blogspot của mình đã thành công bằng cách từ khóa trong script để tiện cho việc SEO.

Lời Kết

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết trên việt ngữ từ arlinadzgn
Demo

How To Download File :

Download Here

How To Download File :

Howktech

Muốn giỏi phải học, muốn học thì phải hỏi. Chính vì thế, hãy cùng tham gia thảo luận với nhau để tìm ra câu trả lời nếu có thắc mắc nhé!. Xem thêm về tôi

» Nhận Xét Của Bạn - Hãy Comment Lịch Sự Vì Bạn Có Hiểu Biết.

Loading...